Hlutverk

Sjóðurinn „Forritarar framtíðarinnar” er samfélagsverkefni sem hefur það hlutverk að efla forritunar- og tæknimenntun í grunn- og framhaldsskólum landsins. Um er að ræða samstarfsverkefni Skema, RB og aðila atvinnulífsins.

Ísland stendur frammi fyrir þeirri staðreynd að það er skortur á upplýsingatæknimenntuðu fólki í landinu. Háskólar útskrifa tæknimenntað fólk sem annar um það bil 50% eftirspurnar atvinnulífsins. Á næstu árum er því þörf fyrir að minnsta kosti 100% aukningu á þessu sviði til þess að brúa bilið.

Upplýsingatæknigeirinn vex hraðar en aðrir geirar og má segja að nánast engin atvinnugrein sé án tækni. Jafnvel bóndi mjólkar með tölvum. Auk þess er mikill skortur á tækni- og tölvukennslu í grunn- og framhaldsskólum landsins. Í fyrsta til tíunda bekk er einungis 2,68% af vikulegum kennslutíma ráðstafað í upplýsinga- og tæknimenntun. Þá er búnaður margra skóla gamall ogúreltur.

Þótt börn og unglingar verji miklum tíma í notkun tækni er nauðsynlegt að þau fái þá þjálfun og þekkingu sem þarf til þess að þau geti nýtt sér tækninaí víðari skilningi. Til að bregðast við ofangreindu er sjóðurinn „Forritarar framtíðarinnar” stofnaður.

Skammtímamarkmið

Stuðla að aukinni fræðslu og áhuga meðal barna og unglinga á forritun og tækni.

Koma forritunarnámskeiðum að í grunn- og framhaldsskólum.

Tækjavæða skólana. Auka þjálfun og endurmenntun kennara.

Langtímamarkmið

Forritun verði hluti af námskrá grunn- og framhaldsskóla.

 

Forritarar framtíðarinnar
Hlutverk sjóðsins er að stuðla að því að forritun verði kennd sem hluti af skólanámsskrá grunn- og framhaldsskóla á Íslandi.
Stofnaðilar

Skema
ehf

www.skema.is

Reiknistofa Bankanna

www.rb.is


Cyan_hvittÞetta er Bravo vefur frá Cyan Veflausnum - www.cyan.is